FAQs_guifi.net
Aquí trobaràs un llistat amb les preguntes i respostes més freqüents realitzades pels usuaris. Si encara tens dubtes aquest és un bon lloc per aclarir-les.

Fes clic sobre la pregunta per veure la resposta.

Que és guifi.net i com funciona?

Des de l’IES Joan Coromines tractarem d’explicar-te el funcionament de la xarxa guifi.net ;)
Sàpigues que quan sentis parlar del projecte openFPnet, es tracta de la interconnexió mitjançant xarxa guifi.net de Benicarló amb Tortosa, essent els punts d’unió sis centres educatius, entre ells l’IES Joan Coromines. Això vol dir, que totes les preguntes freqüents que pots veure en aquesta pàgina són vàlides, tant si parlem del nostre tram de xarxa openFPnet com de qualsevol altra ubicació geogràfica on estigui implantada guifi.net

De qui és guifi.net?
De tots els usuaris que formen part. Cada usuari és propietari de la part que crea i es fa responsable del seu manteniment i bon funcionament.
Existeix la fundació que s’encarrega de garantir els interessos de guifi.net però aquesta no és propietària de la xarxa. El creixement de la xarxa és promogut directament pels mateixos usuaris que volen formar part..
Necessito una contrasenya per accedir a la xarxa WIFI de guifi.net?
No, és una xarxa lliure i no utilitzem xifrat, tots els punts d’accés treballen en obert i qualsevol pot connectar-se.
Són perjudicials per a la salut les antenes WIFI?
La potència d’emissió d’aquestes antenes és molt més baixa que la de les antenes de telefonia mòbil, amb la diferència que el mòbil ens ho posem en l’orella i l’antena WIFI en el terrat. Així i tot ens preocupem pel bon ús de les freqüències i de regulem les potències d’emissió per solament usar la necessària. Seguim un codi de bones practiques amb la finalitat que tots els usuaris respectin i facin bon ús de les freqüències WIFI que utilitzem.
Cal tenir en compte que les freqüències que utilitzem són les mateixes que utilitzen els router inalàmbrics que promocionen i regalen els proveïdors d’Internet més coneguts i s’instal·len dins de casa.
S’ha de pagar alguna quota?
No, guifi.net és lliure i no cal abonar cap tipus de quota. Evidentment el material necessari per realitzar la connexió si l’hauràs de comprar i pagar, si no saps instal·lar-ho també hauràs de pagar a algú perquè realitzi la instal·lació així com el manteniment de la mateixa.
Però, això és legal?
Si, guifi.net vol observar en tot moment el marc jurídic vigent, que actualment és el següent:
- Per connectar-se, construir una xarxa i usa l’espectre radioelèctric que no requereix llicència no és necessària cap autorització administrativa.
- Quan els usuaris entre ells comparteixen continguts a través de la xarxa(*), inclosos els accessos a altres xarxes com per exemple Internet, implícit a qualsevol xarxa de comunicacions, s’entén, com és lògic, que estan fent una autoprestació, o agregant les seves respectives autoprestacions. En cap cas un servei a tercers. Tampoc és necessari autorització o notificació administrativa (Art. 6.2 de la Llei 32/2003 General de Telecomunicacions).
- Qui vulgui exercir activitats econòmiques o prestar serveis de telecomunicacions a tercers com a operador a través de la xarxa(*) haurà de disposar de les corresponents autoritzacions administratives (Llicències o autoritzacions d’activitats, etc…). En qualsevol cas aquestes activitats, encara que s’exercissin dins de la xarxa (*), NO tenen res a veure amb guifi.net, i solament es pot responsabilitzar a qui les exerceix.
Quins són els fonaments de guifi.net? Què és l’acord d’interconnexió entre iguals?
- Ets lliure d’utilitzar la xarxa per a qualsevol propòsit en tant no perjudiquis el funcionament de la pròpia xarxa o a la llibertat dels altres usuaris.
- Ets lliure de saber com és la xarxa, els seus components i com funciona.
- Ets lliure d’usar la xarxa per a qualsevol tipus de comunicació i difondre el seu funcionament.
- Incorporant-te a la xarxa, ajudes a estendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.
Què necessito per connectar?
Depèn de diversos factors, com la distància cap un SuperNode amb cobertura per a clients, si la visió és directa i sense obstacles o del soroll radioelèctric de la zona. Alguns dels models de routers amb antena (CPEs) més utilitzats són: Ubiquiti NanoStation M5, Ubiquiti Nanobridge 5G22, Mikrotik RB/SXT,… . Aquesta opció et permet connectar però no permet que ningú es pugui connectar a tu, per tant no estén la xarxa.
Si desitges estendre la xarxa deixant que uns altres puguin connectar també necessites muntar un SuperNode. El mateix per a comunitats amb mes d’una persona interessada a connectar, ja que es fa la distribució dins de l’edifici amb cablejat.
Abans de comprar cap antena, per saber què és el que més et convé o necessites, en funció de a quin supernode et connectes, contacta amb nosaltres i parlarem de totes les possibilitats, o també pots contactar amb l’administrador del supernode.
Puc connectar amb el meu ordinador portàtil?
Hi ha punts de connexió anomenats HotSpots als quals es pot connectar amb portàtil, aquests punts únicament ofereixen informació de la xarxa. Si desitges connectar per accedir als recursos de la xarxa deus realitzar una connexió estable muntant un Node o SuperNodo al terrat.
Per quant em sortirà la broma?
Depèn del tipus de muntatge que necessitis o vulguis instal·lar. Si et trobes prop d’un SuperNodo amb cobertura per a clients i visió directa podràs connectar-te amb un equip client que pot costar-te aproximadament 100 euros.
Si estas molt lluny d’un SuperNode o vols ampliar la xarxa necessites muntar un SuperNode això pot costar aproximadament 400 euros depenent en tot moment de les condicions de la instal·lació, hi ha instal·lacions que són més cares pel tipus de material que es necessita.
Has de tenir en compte que es treballa amb material d’alta qualitat i a diferència de les empreses de telecomunicacions guifi.net no pot finançar els equips, entre moltes altres raons per que no cobrem cap tipus de quota.
Qui instal·la tot això?
Els usuaris més manetes prefereixen fer ells mateixos la instal·lació de tot l’equip. Si no et veus capacitat per fer la instal·lació pot ser que algun usuari vulgui ajudar-te voluntàriament, en cas contrari, hauràs de pagar a un instal·lador.
Puc connectar més d’un ordinador a la xarxa de guifi.net?
Si, de l’antena instal·lada al terrat baixa un cable, fins a l’habitatge, el qual pots connectar a un sol ordinador o a un switch per poder connectar més ordinadors. Si el que vols és connectar més d’un ordinador mitjançant WIFI pots posar un punt d’accés intern per donar-te cobertura dins de casa.
Amb guifi.net tinc Internet gratis?
guifi.net no és Internet, són xarxes de telecomunicacions diferents i no cal confondre-les, però dins de la xarxa guifi.net existeixen moltes portes a Internet que permeten als usuaris de la xarxa obtenir connectivitat externa cap a Internet. Aquestes portes són posades a la xarxa pels usuaris de guifi.net que desitgen compartir la seva pròpia connexió a Internet, per tant les condicions d’ús les estableix l’usuari que ofereix aquest servei.
Com funcionen les portes a Internet?
En general totes les portes a Internet funcionen mitjançant proxy, un proxy és un servidor intermediari entre la connexió a Internet i l’usuari, d’aquesta manera és més fàcil establir les condicions d’ús del servei.
Els servidors proxys més populars a la xarxa són els coneguts com “proxy federat” aquests estan configurats amb unes condicions d’ús predeterminades.
Quines són les condicions d’ús d’un proxy federat?
Per poder fer ús d’un proxy federat és necessari estar connectat a la guifi.net de forma adequada amb una connexió estable, crear un usuari de connexió en la web de guifi.net que ha de ser aprovat per un administrador el qual verificarà que la teva connexió sigui correcta, una vegada l’usuari sigui aprovat podràs utilitzar tots els proxys federats que existeixen a la xarxa introduint l’usuari i contrasenya quan el navegador web ho sol·liciti.
Quines són les condicions d’ús d’un proxy no federat? (d’una associació,…)
Per poder fer ús d’un proxy no federat, per exemple d’una associació que fa autoprestació, és necessari estar connectat a la guifi.net de forma adequada amb una connexió estable, crear un usuari de connexió en la web de guifi.net i demanar mitjançant una sol·licitut signada, que sigui aprovat per un administrador d’aquest proxy no federat, el qual verificarà que la teva connexió sigui correcta. Una vegada l’usuari sigui aprovat podràs utilitzar aquest proxy introduint l’usuari i contrasenya quan el navegador web ho sol·liciti.
Com configuro el proxy en el meu navegador web?
Aquí tens una guia de configuració del proxy per al navegador Firefox.
Què funciona i què no funciona?
Dins de guifi.net tot funciona o podem fer que funcioni, però quan ens referim a connexió a Internet, ja no és així, perquè?, les portes a Internet (proxys) són posades a la xarxa pels usuaris que desitgen compartir la seva connexió a Internet i moltes persones al mateix temps fan ús d’aquesta mateixa connexió compartida. Si totes els usuaris que fan ús d’aquesta connexió compartida es posessin a descarregar pel·lícules amb programes P2P la connexió no funcionària bé per a cap usuari, afectat greument a l’usuari que paga i comparteix la connexió el qual gairebé no podria ni usar-la.
Per evitar confusions, aquí hi ha un llistat de les coses que no funcionen:
- Programes d’intercanvi P2P: emuli, BitTorrent, Llauris, Azureus, etc.
- Programes de multicast de vídeo (o TV per Internet): Zatto, VeohTV, LiveStation.
- Antivirus: les actualitzacions automàtiques no funcionen en alguns antivirus (no accepten connexió proxy).
- Videoconferència i cridades amb Windows Live Messenger.
- Qualsevol aplicació que requereixi de ports específics mitjançant NAT i aplicacions sense suport per a servidor proxy.
Llistat de coses que si que funcionen:
- Navegació web HTTP i HTTPS. Això inclou totes les pàgines d’Internet que pots veure amb el teu navegador habitual: YouTube, banc electrònic, GMail, Hotmail, yahoo, facebook, etc.
- Videoconferències i cridades amb Skype.
- Programes de missatgeria instantània: MSN Messenger, Pidgin, GTalk, etc.
- Qualsevol aplicació que suporti l’ús de proxy HTTP.
Quina velocitat té?
La velocitat de la xarxa depèn directament de la qualitat de l’enllaç WIFI i de la quantitat de salts que hagis de fer fins a arribar a la destinació. Això vol dir que si estàs connectat amb un enllaç molt bo i ràpid la velocitat que et permeti aquest enllaç serà la velocitat que puguis aconseguir dins de la xarxa, però si per arribar a la destinació has de passar per altres enllaços de pitjor qualitat la velocitat es vora reduïda en passar per aquests enllaços. També has de tenir en compte que la xarxa troncal i els punts d’accés per a clients són compartits per molts altres usuaris i no sempre es pot disposar del total de la capacitat dels enllaços.
La velocitat mitjana sol estar per sobre de 20 Mbps (actualitzarem aquesta dada).
Si ens referim a la velocitat de connexió a Internet, aquesta dependrà del proxy que utilitzem i de la velocitat de l’ADSL al que està connectat aquest proxy, de la seva saturació i de les condicions del mateix. Per exemple, un usuari pot disposar d’un ADSL de 15 Mbps dels quals solament fa ús de 10 Mbps i decideix compartir els 5 Mbps restants als usuaris de guifi.net, aquest proxy tindrà una velocitat màxima de 5 Mbps a compartir entre tots els usuaris que ho utilitzin.
No em funciona la connexió, A qui m’he de queixar?
A ningú, la connexió és teva i la tú ets responsable d’ella. Si la teva connexió funciona bé i el problema és d’un altre usuari, aquest segurament intentarà reparar el problema el més aviat possible per poder seguir usant la xarxa ell mateix i els altres que depenen de la seva connexió, però sempre pots posar-te en contacte amb aquesta persona i ajudar-li a solucionar el problema.
Si el problema és una fallada en la connexió a Internet del proxy pots avisar al responsable del mateix o utilitzar un altre proxy de la xarxa, però en cap moment podràs exigir gens a aquestes persones ja que cedeixen la connexió voluntàriament i podrien deixar de fer-ho si això els resultés un problema.
Que hi ha sobre la seguretat?
Cada usuari ha de prendre les mesures de seguretat que ell consideri adequades igual que si connectes a qualsevol altre tipus de xarxa o Internet.

 

Els comentaris estan tancats.